קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1954.
בקרן חברים עובדי ארגונים בתחומי הבנקאות, הבריאות, המזון ואחרים.

בקרן מבוטחים בתכנית פנסיה מקיפה המקנה פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר.

קרן קג"מ פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.