ידועים בציבור הם בני זוג החיים חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף.
יחד עם זאת, כדי להיות זכאים לזכויות בקרן לאחר פטירת המבוטח/ת או הפנסיונר/ית, על הידועים בציבור לעמוד בתנאים הנדרשים בתקנון.

על-פי התקנון האחיד של הקרנות, הכרה כידועים בציבור היא לפי החלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך (בית הדין לעבודה).
ניתן לבקש הכרה מהקרן כידועים בציבור לצורך קבלת קצבת שאירים רק לאחר פטירת העמית/ה או הפנסיונר/ית. מבחינת תקנון הקרן זהו המועד הקובע לבחינת הזכאות של השאירים.
לתשומת לבכם, כדי להיחשב כאלמן או אלמנת פנסיונר הזכאים לקבל קצבת שאירים, צריכים להתקיים התנאים הבאים לפי העניין:

 1. היו לבני זוג לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרו יחד לפחות שנה רצופה עד ובסמוך לפטירה.
 2. במקרה שהיו לבני זוג לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה, צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:
  א. גרו יחד לפחות שנתיים רצופות עד ובסמוך למועד הפטירה.
  ב. במועד הפטירה, בן או בת הזוג המבקשים קצבת שאירים הגיעו לגיל קצבת זקנה הקבוע בתקנון.

בן או בת זוג שהוכרו כידועים בציבור ועומדים בתנאי התקנון זכאים לזכויות תקנוניות זהות לאלה של בן או בת זוג נשואים העומדים בתנאי התקנון.
כדי לזכות בהכרה כידועים בציבור של מבוטחים בקרן או של פנסיונרים יש להגיש תביעה כנגד הקרן להכרה כידועים בציבור בבית הדין האזורי לעבודה בצירוף אסמכתאות להוכחה על ניהול משק בית משותף וחיים משותפים לגבי התקופה הקבועה בתקנון עד מועד הפטירה.

דוגמאות למסמכים אפשריים שעשויים להועיל להוכחה של חיים משותפים כידועים בציבור:

 • עדות על כתובות משותפות באמצעות תעודות זהות של בני הזוג או על פי אישור ממרשם האוכלוסין
 • מסמכים המעידים על הכרה כידועים בציבור על ידי גופים אחרים לרבות המוסד לביטוח לאומי
 • מסמכים המעידים על ניהול משק בית משותף: הסכם לחיים משותפים, ביטוח משותף, חשבון בנק משותף, חשבונות של הדירה המשותפת כגון: ארנונה, מים וחשמל
 • צו קיום צוואה או צו ירושה שקיימת בהם התייחסות לבן או בת הזוג
 • תביעות והליכים בבית המשפט לענייני משפחה
 • תצהירים של ילדי המנוח/ה, תצהירי שכנים
 • קבלות המעידות על רכישות מהותיות משותפות
 • מודעות אבל, אסמכתאות על הוצאות הלוויה, הקבורה, המצבה
 • תמונות מחייהם המשותפים של בני הזוג.
 • עדות על טיולים משותפים בארץ ו/או בחו"ל: כרטיסי טיסה, צילום של דרכונים, קבלות של בית מלון, פירוט מועדי כניסה ויציאה מהארץ
 • אישור על טיפול וביקורים של בן/בת הזוג המנוח/ה במוסד סיעודי/בית חולים

הרשימה הנ"ל איננה רשימה ממצה או הכרחית. בחינת הזכאות תיעשה בכל מקרה לפי העובדות והראיות התומכות שיוצגו בפני הקרן ובפני בית הדין לעבודה.