המידע בעמוד זה נועד לסייע לכם לפעול נכון על מנת לקבל את הזכויות המגיעות לכם במועדן.
חשוב לנו שתדעו: למשיכת הכספים יש השלכות על הזכויות הפנסיוניות שלכם.

מבוטחים רשאים למשוך את הכספים שנצברו בקרן לפי נוסחת ערכי פדיון, בתנאי שנותקו יחסי העבודה עם המעסיק. ניתן למשוך כספים לא יאוחר מ-60 ימים לאחר הגעת המבוטח לגיל הפרישה לקצבת זקנה.

משיכת כספים מחשבונות קטנים

בהתאם לדין ולתקנון, מבוטחים אשר בחשבונם בקרן צבור סכום שאינו עולה על סך של 8,702 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות הדין. הסכום מעודכן נכון לתאריך 01.01.2023), או בגין תקופה שאינה עולה על 3 חודשי ביטוח, יוכלו למשוך את הכספים ללא פגיעה בזכויות הפנסיה שלהם, הצבורה בקרנות ותיקות אחרות.

משיכת כספים על ידי שאיר/יורש

משיכת כספים על ידי שאיר או יורש תתאפשר רק במקרים בהם אין זכאות לקצבת שאירים, ובכפוף לתנאים המפורטים מטה. תוכלו לבדוק את זכאותכם לקצבת שאירים כאן.

טפסים להורדה

למידע נוסף והסברים על אופן מילוי הטפסים אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו.