קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1951.
הקרן מבטחת עובדים ממגוון רחב של מעסיקים בתחומי התקשורת, התעשייה, האנרגיה ואחרים.

בקרן מבוטחים בשני מסלולים חלופיים:

  • פנסיה מקיפה- המבוטחים זכאים לפנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשאירי המבוטח והפנסיונר.
  • פנסיית יסוד- המבוטחים זכאים לפנסיית זקנה, פנסיה לשאירי פנסיונר.

קרן מקפת פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.