מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) היא קרן הפנסיה הוותיקה הגדולה בישראל. הקרן נוסדה בשנת 1949.

בקרן מבוטחים בשני מסלולים חלופיים:

  • פנסיה מקיפה- המבוטחים זכאים לפנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשאירי המבוטח והפנסיונר.
  • פנסיית יסוד- המבוטחים זכאים לפנסיית זקנה ופנסיה לשאירי פנסיונר.

הקרן מבטחת עובדים ממגוון רחב של מעסיקים – צה"ל, רפאל, התעשייה האווירית, אל על, עיריות ומועצות מקומיות ועסקים עצמאיים קטנים.

קרן מבטחים פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים. זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.