קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1948.
קרן הפנסיה היא קרן סקטוריאלית בה מבוטחים עובדים השייכים לענפי החקלאות השונים.
בקרן מבוטחים בשני מסלולים חלופיים:

  • פנסיה מקיפה- המבוטחים זכאים לפנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) ופנסיה לשאירי המבוטח והפנסיונר.
  • פנסיית יסוד- המבוטחים זכאים לפנסיית זיקנה, פנסיה לשאירי פנסיונר.

קרן חקלאים פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.