קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועים בישראל א.ש. בע"מ

לא היו הצבעות בשנתיים האחרונות