קרן הביטוח והפנסיה לפועלי בניין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1945.
קרן בניין היא הקרן הראשונה שנוסדה בישראל והינה קרן סקטוריאלית בה מבוטחים עובדים השייכים לענפי הבניין ועבודות ציבוריות מכוח הוראות ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף.
קרן בניין פועלת בתחום השוק הפנסיוני לטווח ארוך ומנהלת קרן פנסיה לעמיתים ותיקים וקופת גמל למטרות אחרות. הקופה כוללת שתי קרנות, קרן דמי מחלה וקרן הבראה שהינן קופות גמל הפועלות כענפי משנה

בקרן מבוטחים בתכנית פנסיה מקיפה המקנה פנסיית זקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיה לשארי המבוטח והפנסיונר.

קרן בניין פועלת על בסיס עקרון השוויוניות והערבות ההדדית בין העמיתים.
זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.