קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין

לא היו הצבעות בשנתיים האחרונות