אתר מעסיקים אונליין מאפשר לך לצפות בנתוני גביה, להזמין דוחות, לאחזר מידע, להעביר רשימות הפקדה ולבצע פעולות נוספות באופן מקוון מול מאגר המידע של קרנות הפנסיה הוותיקות.
השימוש באתר מותנה בהרשמה מוקדמת מול מחלקת שירות מעסיקים בטלפון 6667* שלוחה 3, ומילוי ערכת הצטרפות לאתר. לאחר השלמת תהליך רישום ואישור, תישלח לדוא"ל שלך סיסמת כניסה ראשונית לאתר.
לצורך התחברות לאתר מעסיקים אונליין יש למלא את טופס ההרשמה, ולהקפיד למלא את כל סעיפי הטופס. שימו לב שיש להחתים עו"ד / רו"ח של החברה.

להרשמה לאתר מעסיקים אונליין: 

טופס רישום למעסיקים אונליין

טופס רישום למעסיקים אונליין עבור גורם מתפעל

לנוחיותך, מצורפים קבצי הסברים ומידע על המסכים השונים באתר מעסיקים אונליין:

צפייה בנתונים

טעינת קובץ

מערכת דוחות

היזון חוזר

לשירותך: מדריך תקלות ופתרונות באתר מעסיקים אונליין

 

באתר ניתן למצוא גם את מערכת התשלומים, המאפשרת לך המעסיק או לגורם מתפעל מטעמך (בכפוף להוראות הדין ולחתימה על טופס הרשאת מעסיקים לקבלת שירותים באמצעות גורם מתפעל), לדווח רשימות הפקדה לעובדיך המבוטחים בקרן ולבצע תשלומים.
לצורך התחברות למערכת התשלומים יש למלא טופס הרשמה. גורם מתפעל יידרש להעביר כתב הרשאה לפני שיתאפשר לו השימוש בשירות.
להסבר נוסף אודות השימוש בשירות, ולטפסי ההרשמה לחצו כאן.
אם ברצונכם להצטרף לשירות מערכת התשלומים באתר, עליכם למלא גם הרשאה לחיוב חשבון.

את כל הטפסים להרשמה למעסיקים אונליין ולמערכת התשלומים ניתן למצוא בעמוד טפסים להורדה.

את הטפסים המלאים יש לשלוח:
בדואר: ת.ד. 7280 תל – אביב מיקוד 6107201
בדוא"ל: takanot@amitim.com
בפקס: 03-7608174