כל המידע שנחוץ לך, נגיש בטלפון שלך

האפליקציה מאפשרת לך לקבל מידע על הזכויות שלך בקרנות ולבצע מגוון פעולות בקלות ובמהירות מהטלפון הנייד:

  • צפייה בקצבה הצפויה בעת יציאה לפנסיה
  • מעקב אחרי הפקדות
  • צפייה בתלושי פנסיה ודוחות לחבר
  • הגשת בקשה למשיכת כספים
  • זימון תור למרכזי השירות
  • עדכון פרטים אישיים
  • שיחה עם נציגה בצ'אט
  • הורדת טופס 106 ואישורי מס
  • ועוד…

להורדת האפליקציה לחצו על הקישור לחנות הרצויה:

תמונה לקישור להורדת האפליקציה לחנות גוגלתמונה לקישור להורדת האפליקציה לחנות אפל