המענה לשאלות מוגש לכם כדי לסייע בהתמודדות עם חוסר הוודאות שמלווה את כולנו בתקופת משבר הקורונה.
אין באמור בשאלות אלו כדי להחליף או לגרוע מהכללים הקבועים בדין או בתקנון האחיד וככל שיש חוסר בהירות, אנו ממליצים לפנות אלינו טלפונית ונשמח לתת מענה לכל שאלה.