קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים