מקפת קרן פנסיה

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1951. הקרן מבטחת עובדים ממגוון רחב של מעסיקים בתחומי התקשורת, התעשייה, האנרגיה ואחרים.

למידע נוסף על קרן פנסיה מקפת

מקפת קופת גמל

קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) משמשת כחברה המנהלת של קופת הגמל למטרה אחרת הכוללת את הקרנות/ענפי המשנה להלן: קרן דמי מחלה וקרן חופשה.

למידע נוסף על קופת גמל מקפת