מבטחים קרן פנסיה

מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) היא קרן הפנסיה הותיקה הגדולה בישראל. הקרן נוסדה בשנת 1949.

למידע נוסף על קרן פנסיה מבטחים

מבטחים קופת גמל

קרן הפנסיה מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד) משמשת כחברה מנהלת של קרן דמי מחלה והשלמה לדמי פגיעה בעבודה.

למידע נוסף על קופת גמל מבטחים