קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועים בישראל א.ש. בע"מ

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים