חקלאים קרן פנסיה

קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד) נוסדה בשנת 1948.

למידע נוסף על קרן פנסיה חקלאים

חקלאים קופת גמל

קרן הביטוח והפנסיה לפועלים חקלאיים (בניהול מיוחד) משמשת כחברה המנהלת של קופת הגמל למטרה אחרת הכוללת את הקרנות: קרן דמי מחלה והשלמת תאונה, קרן חגים, קרן ביגוד, קרן חופשה, קרן הבראה.

למידע נוסף על קופת גמל חקלאים