קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבנין

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים