קרן גמלאות של חברי אגד בע"מ

ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים