מידע על הגשת בקשה למשיכת כספים

בהמשך לפנייתך לבירור על משיכת כספים מקרן הפנסיה,

חשוב לנו ליידע אותך שמשיכת כספים מהקרן בסכום העולה על 8,993 ₪ * ועבור תקופת ביטוח של יותר מ-3 חודשים מבטלת את זכאותך ואת זכאות שאיריך לקבלת קצבה מהקרן ומכל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר.

מה המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למשיכת כספים?

 1. טופס בקשה למשיכת כספים.
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח או צילום דרכון בתוקף. אם תעודת הזהות ביומטרית – צילום של התעודה משני הצדדים.
 3. צילום המחאה או אישור לניהול חשבון בנק.

במקרים מסויימים נבקש מסמכים נוספים:

 • אם יש לך פנסיה תקציבית והמעסיק שביטח אותך בקרן הוא מעסיק ממשלתי (כגון: משרד הבריאות) או רשות מקומית או אוניברסיטה– נבקש ממך אישור מהמעסיק שהזכויות בקרן ניתנות למשיכה.
 • אם קיים עיקול – נבקש אישור על ביטול העיקול.
 • אם סיימת את עבודתך אצל המעסיק בארבעת החודשים האחרונים – נבקש אישור הפסקת עבודה ואישור שחרור כספיי פיצויים הכולל לוגו, ח.פ., חתימה וחותמת של המעסיק.
 • אם הנך שוהה בחו"ל וברצונך להעביר את הכספים לחשבון בנק של אחר – לחץ כאן.

אם יש לך זכויות גם בקרן "גילעד לעובדים דתיים"-  נבקש חתימתך על  טופס הצהרה ייעודי אותו אפשר לבקש בשירות לקוחות שלנו 6777*.

איך לשלוח אלינו את המסמכים?

באפשרותך למלא טופס בקשה למשיכת כספים באפליקציית עמיתים או להורידו כאן.

אם סכום המשיכה נמוך מ 250,000 ₪:

באפשרותך לשלוח את הבקשה למייל  pdyonot@amitim.com

אם סכום המשיכה הוא מעל  250,000 ₪ ועד 500,000 ש"ח:

נבקש ממך לשלוח טופס בקשה מקורי לת.ד 7280 תל אביב 6107201 או להגיש באחד ממרכזי השירות של הקרן.

אם בחרת למלא את הטופס באפליקציה שלנו, אין צורך במסמכים מקוריים.

אם סכום המשיכה בכל הקרנות יחד הוא מעל  500,000 ש"ח:

נבקש ממך להגיע אלינו עם כל המסמכים מקוריים לצורך הגשת בקשה וביצוע אימות חתימה בפני נציג שלנו.

יופי, הגשתי את הבקשה, מה עכשיו?

לאחר הגשת הבקשה ייתכן ונפנה אותך לפקיד שומה כדי לבחון זכאות לפטור מתשלום מס הכנסה ולקביעת ניכוי המס על כספיי הפיצויים.

 זמן הטיפול בבקשה הוא 35 ימי עסקים מהשלמת כל המסמכים.

עוד כמה דברים שחשוב לדעת:

 • משיכת כספים מבטלת את הזכאות לקבלת קצבה מהקרן ומכל הקרנות הוותיקות שבהסדר.
 • הבקשה למשיכת כספים תקפה ל- 3 חודשים, אם לא יושלמו כל המסמכים בתוך 3 חודשים ייתכן שיהיה עליך להגיש את כל המסמכים מחדש.
 • למי שיש זכאות לקבלת קצבת זקנה הזכאות למשיכת כספים היא רק עד 60 ימים מסוף חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבה.
 • למידע על ניכוי מס ומידע נוסף לחץ/י כאן.

*הסכום נכון ל- 1/1/2024 ומתעדכן בחודש ינואר בכל שנה בהתאם לעליית המדד.