קצבת שאירים לפנסיונר

קצבת שאירי פנסיונר היא קצבה חודשית המשולמת לשאיריו של פנסיונר/ית שנפטר/ה העומדים בתנאי הזכאות לקבלת קצבת שאירים.

קצבת שאירים למבוטח

קצבת שאירים היא קצבה חודשית המשולמת לשאיריו של המבוטח/ת שנפטר/ה.

שאירי מבוטח/ת בתוכנית פנסיה מקיפה זכאים לקצבת שאירים מהקרן בכפוף לתנאים המפורטים מטה.
שאירי מבוטח/ת בתוכנית פנסיית יסוד אינם זכאים לקצבת שאירים. במקרה זה יהיו יורשיו של המבוטח זכאים לזכויות שנצברו בקרן בסכום חד פעמי בכפוף להגשת בקשה למשיכת כספים ולהצגת צו ירושה או צו קיום צוואה.

לשאלות נוספות בנושא קצבת שאירי מבוטח

טפסים להורדה

למידע נוסף והסברים על אופן מילוי הטפסים אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו.