ברכותינו בהגיעכם לגיל הפרישה. אנו מאחלים לכם ליהנות מפירות עבודתכם, ומקווים כי קצבת הזקנה שצברתם בקרן הפנסיה שלכם תסייע לכם בכך.

בעמוד זה ננסה להקל עליכם את הדרך לקבלת קצבת הזקנה. מעקב אחר ההנחיות עשוי לקצר את התהליך ולמנוע מכם טרחה מיותרת.

חשוב להגיש את כל המסמכים הנדרשים יחד עם הבקשה לקבלת קצבת הזקנה שלושה חודשים לפני מועד הפרישה המתוכנן.

 

 

לשאלות נוספות בנושא יציאה לפנסיה

טפסים להורדה

חשוב להגיש את טופס הבקשה לקבלת קצבת זקנה ואת המסמכים הנלווים שלושה חודשים לפני מועד הפרישה המתוכנן. רק הגשת כל המסמכים תאפשר לקרן לקדם את הטיפול בבקשתכם.

לרשותכם טופס הבקשה לקצבת זקנה וטפסים נוספים להורדה. בטופס הבקשה מצוינים המסמכים אותם עליכם להגיש לנו.

אם הצטרפתם לקרן לפני 4/1984 וממועד הצטרפותכם לקרן ועד מועד פרישתכם לפנסיה חלפו פחות מ- 35 שנים, יהיה עליכם לצרף לבקשה טופס הצהרה לצורך חישוב תקופה כוללת המצורף לטפסים הנלווים. למילוי טופס זה יש צורך בהמצאת אישור תקופות ביטוח ומעסיקים אשר ניתן להשיגו מהמוסד לביטוח לאומי.
למידע נוסף והסברים על אופן מילוי הטפסים אתם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות שלנו.

 

סרטוני הסבר: חישוב גובה הפנסיה

פנסיית זקנה מבטיחה למבוטחים בקרן, בהגיעם לגיל הפרישה, פנסיה חודשית קבועה המשולמת לגמלאי לכל ימי חייו. אופן חישוב גובה הפנסיה מורכב ממשתנים רבים כגון: השכר המבוטח, חודשי הצבירה, גובה שכר ממוצע במשק ועוד.
סרטונים אלו מסבירים בצורה פשוטה וברורה את אופן החישוב של גובה הפנסיה.

הסבר לעמיתי הקרנות מבטחים, נתיב, חקלאים, בניין, אגד, הדסה – קרנות בשיטת חישוב 3 שנים אחרונות:

 

הסבר לעמיתי הקרנות קג"מ ומקפת – קרנות בשיטת חישוב ממוצעים:

 

 

..