המשכת ביטוח בקרן פנסיה ותיקה בעת שינוי מקום עבודה

עזבתם מקום עבודה בו בוטחתם בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר וברצונכם להמשיך לשמור על זכויותיכם?
מידע זה מיועד לכם.

הקרנות סגורות למצטרפים חדשים, אולם באפשרותכם להמשיך את הביטוח במסגרתן באמצעות תשלום דמי גמולים שוטפים, אם התמלא לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  • טרם חלפו 24 חודשים מחודש הביטוח האחרון שלכם בקרן או בקרן ותיקה אחרת שבהסדר.
  • צברתם זכויות בפנסיה תקציבית לפני 01/01/1995 וטרם חלפו 24 חודשים מחודש הביטוח האחרון שלכם בפנסיה תקציבית, בכפוף לכך שלא מימשתם זכויות בדרך של קבלת קצבה או קבלת תשלום פיצויי פיטורים בעת הפסקת עבודתכם אצל מעסיק במסגרתו בוטחתם בפנסיה תקציבית.

מבוטח שמימש זכויות בפנסיה תקציבית בדרך של קצבה או קבלת תשלום פיצויי פיטורים אינו זכאי להמשיך ביטוח בקרן וותיקה או להצטרף אליה לראשונה.