לאור המצב המורכב בו המשק נמצא, מעסיקים רבים מוציאים את עובדיהם לחל"ת.
כיצד על המעסיקים לנהוג כדי להימנע מצבירת חוב ומה על העובדים לעשות על מנת לשמור על זכויותיהם בקרן הפנסיה: