לרשותכם מגוון הטפסים הנחוצים למעסיקים אותם תוכלו להדפיס, למלא ולהעביר אלינו לצורך ביצוע פעולות שונות.

בגוף כל טופס מופיעות הנחיות מסודרות כיצד ולאן יש להעבירו, אך בכדי להקל עליכם ריכזנו פרטים אלו גם בטבלה הבאה:

 

שם הטופס כתובת למשלוח
  • רישום לאתר מעסיקים אונליין
  • רישום לאתר מעסיקים אונליין עבור גורם מתפעל
  • הרשאה לחיוב חשבון בהצטרפות למערכת תשלומים
  • הרשאת מעסיקים לקבלת שירותים מהקרנות באמצעות גורם מתפעל
  • בדואר: ת.ד. 7280 תל – אביב מיקוד 6107201
  • בדוא"ל: takanot@amitim.com
  • בפקס: 03-7608174
  • הודעה על התחלת עבודה אצל מעסיק
  • סיום העסקה של עובד
  • הסכם המשכת ביטוח