מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת – הנחיות לעמית/בעל רישיון

חתימה ממוחשבת מאפשרת אבטחת תוכן המסמכים המועברים לקרן פנסיה על ידי עמית או באמצעות יועץ/סוכן.

להלן נוהל העבודה לשם העברת קבצים החתומים בחתימה ממוחשבת של הלקוח או של בעל הרישיון.

ניתן לשלוח טפסים/מסמכים חתומים בחתימה ממוחשבת לכתובת הדוא"ל amitimmail@amitim.com
את המסמכים יש לנעול בהתאם לחוזר אוצר 'חוזר סוכנים ויועצים 2016-10-5' בסעיפים 3 ו- 4.
מענה לפנייתכם יתקבל בהתאם לזמן הטיפול המוגדר לכל מסמך.
אם המסמך יתקבל לא נעול / החתימה תהיה לא תקינה / יהיה חוסר במסמכים – תגובה תישלח לכתובת הדוא"ל ממנה התקבלו המסמכים לצורך תיקון או השלמת החסר.