בכל שנה בחודש ינואר מבוצע עדכון לסכום הקצבה המשולם בהתאם לשינויים שחלו במדד המחירים לצרכן ובהתאם למנגנון עדכון הקצבאות שבתקנון הקרן.
שיעור העדכון יקבע לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר של השנה שחלפה (12/2023), לעומת המדד האחרון לפיו עודכנה קצבתך.
השנה, בקצבת ינואר 2024 (המשולמת ב- 01/02/2024) בוצע עדכון קצבאות לכל מקבלי קצבה שפרשו עד חודש 07/2023.

 

לבדיקת חישוב שיעור עדכון הקצבה כיצד עושים שימוש במחשבון?

לחץ כאן⇒

  • להורדת המחשבון,  יש ללחוץ על הקישור המצורף.
  • לאחר לחיצה על הקישור תתבצע הורדה של קובץ מסוג "Excel" למכשירך, יש לפתוח אותו.
  • לאחר פתיחתו של הקובץ ייתכן ויופיע פס צהוב שמציין שהקובץ נמצא בתצוגה "מוגנת".
  • במקרה זה, נדרש ללחוץ על כפתור "הפוך עריכה לזמינה".