אם יצאתם לתקופה ארוכה לחו"ל (מעל 6 חודשים) או שהעתקתם לשם את מגוריכם, עליכם להגיש לנו אחת ל- 6 חודשים "אישור חיים" כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף.
חשוב שתדעו כי לצורך בדיקת זכאות להמשך קבלת קצבה, הקרן מקבלת מידע על יציאה מהארץ לתקופה רצופה העולה על 6 חודשים.
המידע מתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 

טפסים להורדה