מדיניות הפרטיות של הקרנות

מדיניות פרטיות זו חלה על עיבוד מידע אישי שנעשה על ידי כל הקרנות שבהסדר*, המתופעלות על ידי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות (להלן: "עמיתים", "אנו" או כל פנייה בגוף ראשון).

אנו מכבדים את פרטיותך, ואוספים ומעבדים מידע אישי במערכות ממוחשבות כי הוא דרוש לנו כדי לספק את השירותים שלנו ולהגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולשאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות שחלות עלינו. מדיניות פרטיות זו מפרטת את אופן הטיפול במידע אודותיך הקיים במאגרי המידע של הקרנות, ובמידע שנמסר על ידך לקרנות ושיימסר על ידך בעת שימושך בכלל השירותים של עמיתים והקרנות, לרבות שירותים דיגיטליים שונים והשימושים שיעשו במידע זה באתר, באפליקציות סלולריות ובשירותים מקוונים אחרים, ככל שישנם. בהתאם למדיניות פרטיות זו, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה או למטרות מותרות או אפשריות על פי דין, או למטרות לגיטימיות. המידע שיימסר על ידך לעמיתים או לקרן מתחייב בחלקו על פי דין או על פי תקנון הקרן. שימו לב, מדיניות זו מוסיפה על האמור במסמכים אחרים של עמיתים ביחס לשירות ספציפי, ואין בה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה קיימת אחרת או שתושג בינך לבין עמיתים ו/או מתוקפו של כל מסמך שנחתם על ידך עבור עמיתים.

איזה מידע אישי אנחנו מעבדים?

אנו מעבדים מידע בקשר לאספקת השירותים שלנו. מידע זה יכול לכלול, בהתאם לשירות שניתן או לקשר שלך איתנו, בין השאר:

 • מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים ועבודה, תאריך לידה ותאריכים חשובים נוספים, סיסמאות, מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, צילומים, מעמד אישי, מצב משפחתי.
 • מידע לגבי הכשרה מקצועית ורישוי עיסוק, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים, חברויות בארגונים מקצועיים.
 • מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש.
 • מידע רפואי, במקרים מסויימים.
 • מידע נוסף שנאסף במקרים מסויימים, כמו במקרה של חשש להונאה. מידע זה יכול לכלול מידע מחקירות פרטיות ומהליכים משפטיים, מידע ממקורות פומביים וממשלתיים.
 • הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן.
 • כל מידע שתמסרו לנו בעת פנייה אלינו או בעת מענה לפנייה שלנו אליכם.
 • מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה.
 • מידע הכלול בתשובות שתיתנו לשאלות שנשאל לצורך זיהוי ואבטחה.
 • מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו ומידע אישי אחר שתבחר/י לשתף עמנו.

מידע אישי על אחרים

אם אתם מספקים לנו מידע על אנשים אחרים (למשל, בן משפחה או עובד או סוכנים ויועצים), עליכם לידע אותם מראש על כך שתמסרו את פרטיהם, ולקבל את הסכמתם לשימושים במידע אודותיהם בהתאם למדיניות פרטיות זו. בנוסף, אם יש לכם גישה למידע אישי על אחרים, אתם נדרשים לקבל את הסכמתם לכך.

מידע על קטינים וחוסים

משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי (למשל, הורה) להשתמש באתר בעבורם.

איך אנחנו אוספים את המידע?

 • אנחנו מקבלים מידע בעיקר ממך, למשל בעת פנייה אלינו באמצעי הקשר השונים (לרבות איזור אישי באתר, אפליקציית עמיתים, תכתובת דוא"ל, שיחות טלפון, מרכז שירות פרונטלי) או במסגרת חילופי דברים איתך באמצעי הקשר הללו, כולל קבלת מסמכים ממך.
 • אנחנו מקבלים מידע גם מצדדים שלישיים, כגון : רשות האוכלוסין וההגירה, רשם הירושות, בתי דין רבניים, רשות המיסים ומידע שאנחנו מקבלים מצדדים שלישיים על פי דין.

מטרות איסוף ועיבוד המידע

המטרה העיקרית לשמה אנחנו אוספים ומעבדים מידע אישי היא לצורך אספקת שירותינו, אך נשתמש במידע גם לצרכים הבאים:

 • תפעול שוטף.
 • בדיקת זכויות.
 • משלוח מידע, כולל מידע שאנו מחוייבים לשלוח ומידע שימושי אחר.
 • תקשורת איתך ואחרים בקשר לשירותים שלנו.
 • ווידוא כי המידע אודותייך המצוי ברשותנו הוא נכון ומעודכן.
 • מטרות מחקריות.
 • ביצוע סקרים (השתתפות בסקר תלויה ברצונך).
 • ציות לדרישות חוקיות, כגון חוקי הפיקוח על שירותים פיננסיים, וחוקים האוסרים על הלבנת הון; ניהול סיכונים; והיענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים.
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 • קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות מאסון, ושמירת רשומות ומסמכים.
 • קבלת החלטות, טיפול בתביעות ובהליכים משפטיים.
 • שיפור השירותים שלנו.
 • טיפול בבקשות נושאי מידע לעיון במידע ולתיקונו.
 • מניעת הונאות.

 אמצעי קשר ודיוור ישיר

אנו נשתמש במידע גם כדי ליצור איתך קשר ולשלוח לך הודעות בנושאים שונים, כולל סקרים והודעות שאנו חייבים או רשאים לשלוח לך על-פי דין, וזאת גם באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS או בפקס).

למי מועבר המידע?

ייתכן שנעביר לצדדים שלישיים מידע אישי במסגרת פעילותנו השוטפת, אך זאת רק לשם מימוש המטרות המותרות לנו, על-פי הוראת כל דין, בהתאם להרשאתכם, או על פי מדיניות זו. אנו עשויים להעביר מידע למעסיקים, וכן לספקים כגון:

 • מבטחי משנה, סוכני ביטוח, יועצים, ומוסדות פיננסיים.
 • עורכי דין, רופאים, מומחים, ורואי חשבון.
 • קבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, חוקרים פרטיים, מתרגמים, וספקי מיקור חוץ של פעולות אחרות שלנו.
 • אנו עשויים להעביר את המידע אודותיכם לחו"ל, בהתאם למטרות המפורטות במסמך זה, כולל לארה"ב ומדינות המספקות רמת הגנה פחותה על מידע אישי, מזו הקבועה בדין הישראלי.

אנו עשויים להעביר מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצרכי מחקר של צדדים שלישיים. אנו רשאים להעביר מידע על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים). אנו רשאים להעביר מידע במסגרת העברת כל עסקינו (כולל במסגרת משא ומתן למכירה כזו), ובמסגרת ארגון מחדש, מיזוג, ועסקאות אחרות בקשר לעסקינו. במקרה כזה, מקבל המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות עלינו.

זכות עיון במידע ותיקונו

ניתן לעיין במידע (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) אודותיך שאנו מחזיקים. כדי לעשות זאת, עליך להגיש בקשה בכתב, לכתובת משרדנו הרשום בדרך מנחם בגין 125, תל אביב או בכתובת amitimmail@amitim.com . אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, באמצעות פנייה באפיקים שפורטו לעיל.

קישורים (Links)

ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה.

קוקיות (Cookies) ואיסוף מידע אוטומטי באתר

עמיתים עשויה, בעת שימושך באתר, להשתמש בקוקיות (Cookies) שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך. אין הן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע פעולות כלשהן במחשבך. על ידי הקוקיות, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניות חוזרות שלך לאתר, דבר המאפשר לנו לתת לך שירות מהיר ויעיל יותר וחוסך לך מילוי מחדש של פרטים אישיים שונים שכבר מצויים בידינו. כמו כן, נשתמש בשירותים של צדדים שלישיים לצורכי מדידה בקשר עם האתר. בפרט, אנו משתמשים בטכנולוגיות של Google Analytics לצורכי מדידה כאמור. לפירוט על האופן בו כלי זה אוסף ועושה שימוש במידע היכנס ללינק: “How Google uses data when you use our partners' sites or apps"ניתן להגביל את איסוף המידע באמצעות קוקיות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן במחשבך.אם תחסום קוקיות, ייתכן כי חלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך או  שתידרש להזין מחדש את הפרטים שלך. שינוי הגדרות כאמור הינו באחריותך. יתכן כי נאסוף מידע לגבי המחשב (או הטלפון החכם) ממנו גלשת. מידע זה יכול לכלול מידע כגון גרסת מערכת הפעלה, דפדפן, כתובת IP , זמן שהות באתר או בדף כלשהו, ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו.

אבטחת מידע

עמיתים פועלת בהתאם לרגולציה ולהוראות הגנת הסייבר של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ופועלת ליישם באופן שוטף אמצעי אבטחת מידע וטכנולוגיה שמטרתם, בין היתר, למנוע ככל הניתן גישה בלתי מורשית למידע. עם זאת, עדיין קיימת סכנה לגישה לא מורשית למידע ולכן האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עליך.עליך להימנע משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות. עליך להשתמש בתוכנת אנטי וירוס מעודכנת.עליך לפעול בהתאם לאמור בפרק "חשבון משתמש, אבטחת מידע והצפנה" המופיע בתנאי השימוש באתר שלנו, וכולל גם התייחסות להונאה מקוונת ("פישינג").

הודעות בדבר שינויים

ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות, ניתן ליצור עמנו קשר בכתובת: amitimmail@amitim.com

*רשימת קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר

 • מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד)
 • נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קרן הגמלאות של חברי "אגד" בע"מ (בניהול מיוחד)
 • קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ (בניהול מיוחד)

עדכון מדיניות הפרטיות:08/2022