החזון

לפעול להבטחת זכויות העמיתים ברמת שירות גבוהה, ביעילות ותוך שקיפות

ערכי החזון

הבטחת זכויות העמיתים

השאיפה להבטחת זכויות העמיתים היא תכלית קיומו של ארגון עמיתים והמניע לכל פעילותו.
שאיפה זו מממשת את מטרת החיסכון הפנסיוני ארוך השנים להבטיח לעמית ביטחון כלכלי לעת פרישה.

רמת שירות גבוהה

שירות איכותי לעמיתים ולמעסיקים יושג באמצעות התייחסות מקצועית המשלבת יוזמה וחדשנות לצורך טיפול מקצועי, מהיר ואדיב בפניות ובמתן מידע מהימן וזמין.

יעילות וחסכון

הבטחת זכויות ומתן שירות ברמה גבוהה יושגו תוך מחויבות לפעול באופן יעיל וחסכוני בתהליכי העבודה, בשירות ובטיפול בעמיתים כדי להבטיח את היקף הנכסים העומדים לרשות העמיתים.

שקיפות

ארגון עמיתים שואף לפעול בשקיפות נתונים ודיווחים. בתקשורת ברורה ופשוטה עם העמיתים, בתהליכי שירות, במדיניות ההשקעות, בפרשנות התקנון ובתקשורת הכתובה.

מסורת וחדשנות בגיבוש חזון וערכים

חדשנות

עיצוב תמונת העתיד של הארגון במיטבו, תוך שיפור מתמיד ומתן ביטוי לחדשנות ומקוריות.

מסורת

שימור הערכים, היסודות והשורשים שייחדו וממשיכים לייחד את הארגון.