ועדת הביקורת – חברים חיצוניים

וועדת הביקורת מתכנסת אחת לחודש

ועדת ביקורת